Thực hành Yoga tại nhà như thế nào?

Thực hành Yoga tại nhà như thế nào?

Yoga (sa. yoga), hay còn gọi là Du-già (zh. 瑜伽), là một họ các phương pháp luyện tâm và luyện thân cổ xưa bắt nguồn từ Ấn Độ. Các nhà nghiên cứu cho rằng, thế giới tâm linh của Ấn Độ được phổ biến chính qua khái niệm Yoga này.

@admin

1 min read

+ 1

này là thẻ H1 nè

thẻ H2 ok rồi nè

H3 cũng ổn nha

sasda im đậm

akljdklsd in nghiêng

dlkfalsdfkl gạch bỏ chữ

fasdfasfasd

  • a

  • b

  1. c

  2. d

askdjfklasd

;lla;slfkdl;salkd

msafdinsadf

sadfklsadjflasjd

#tapyoga
#luyện tập